Evästekäytäntö

Sivusto ei käytä muita kuin verkkokaupan toiminnan kannalta olennaisia evästeitä. Sivusto ei käytä tilastointipalveluita kuten Google Analytics tai mainontapalveluita kuten Google Ads.