Tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste, päivitetty 19.8.2022.

Rekisterinpitäjä
Valokuvataiteilijoiden liitto ry
Yrjönkatu 8-10 sisäpiha
00120 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Henna Harri
henna.harri[at]hippolyte.fi
040 591 0770

Rekisterin nimi
Hippolyte Shop asiakasrekisteri (verkkokauppa)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Hekilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset:

  • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito

Emme lähetä markkinointiin liittyviä viestejä verkkokaupan asiakkaille ellei heiltä erikseen ole pyydetty suostumusta tähän.

Rekisterin tietosisältö
Yrityksen/asiakkaan nimi
Sähköpostiosoite
Osoite
Puhelinnumero
Muut tarvittavat yrityksen/asiakkaan yhteystiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

  • Asiakkaiden itsensä itsestään antamat tiedot
  • Asiakkaiden pyytämät rekisteritietojen muutokset ja -poistot

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja ei muuten luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kun on tarpeen asiakassuhteen ylläpitämistä varten. Tiedot poistetaan, kun niiden säilytys ei ole tarpeen viiden vuoden kuluessa.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja käsittelevät vain Valokuvataiteilijoiden liiton erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka vastaavat verkkokaupasta. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan avulla. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muuassa:

  • Pyytää rekisterin pitäjältä lista häntä itseään koskevista henkilötiedoista sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Lisäksi tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.
  • Rekisteröity voi muuttaa ja korjata asiakastietojaan ottamalla yhteyttä sähköpostilla.
  • Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä.