Milla Talassalo: 3

Valokuvat: Milla Talassalo
Kuvatoimitus: Hannamari Shakya
Graafinen suunnittelu: Shani Armon
Tekstit: Milla Talassalo
Käännökset: Jari Käkelä
Kieli: Suomi, Englanti
Filmikuvien skannaus ja kuvakäsittely: Petri Kuokka
Reprokuvaus: Sebastiaan Hanekroot / Colour and Books, Alankomaat
Kustantaja: Raw View Editions
Ilmestymisaika: Huhtikuu 2023
Painos: 300
Kirjapaino: Wilco Art Books, Alankomaat
978-952-68876-4-7

Vuosi: 2023
Mitat: 22 x 2 x 18 cm (P x K x L)

Kirja on henkilökohtainen tutkielma kolmoissisaruudesta ja identiteetistä.

Kirja koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen käsittelee taiteilijan sisaruussuhteita, kolmoissisaruutta, identiteettiä ja yhteenkuuluvuutta.

Kirjassa pohditaan kolmen saman ikäisen sisaren välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä, jossa katsojana ja katseen kohteena olemisen teema kietoutuu minuuden kokemukseen. Kirjassa tarkastellaan yksilöllisyyttä ja taiteilijan omaa identiteettiä suhteessa hänen sisaruksiinsa. Monissa kuvissa minuutta käsitellään sekä omakuvin että viittauksin luontoon.

Kuvat ovat samaan aikaan sekä intiimejä että etäisiä. Useissa kirjan kuvissa on läsnä myös näkymättömyyden tematiikka. Kirjan ydinkysymys onkin ’Olenko yksin näkymätön? Kuka minä olen ilman sisariani?’

Kirjan toinen osa on jatkumoa ensimmäiselle osalle jatkaen samoja teemoja, mutta enemmän
yksilön näkökulmasta. Erillisyyttä muista ihmisistä. Yksinäisyys ja yhteenkuuluvuus ovat läsnä taiteilijan henkilökohtaisten kokemusten kautta. Kirjan toisen osan kuvat on tehty Covid-19 poikkeustilan aikana, jonka taiteilija vietti koiransa kanssa kaksin. Kuvat tarkastelevat myös ihmisen ja eläimen välistä suhdetta, luottamusta ja kiintymystä.

Lapsuuden muistikuvia, mennyttä, aikuisuutta ja nykyhetkeä käsittelevä kirja nostaa esiin
ajatuksia perheyhteyden tärkeydestä ja elämänmittaisista suhteista.

38,00 

Varastossa